Yksityisyys ja evästeet Policy

Tietosuojakäytäntö

Yritys Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda (jäljempänä "7mrentacar" tai "7M") www.7mrentacar.com arvostaa jäsentensä yksityisyyttä ja sitoutuu tässä mielessä kunnioittamaan sitä varmistamalla käyttäjien tallentamien tietojen luottamuksellisuuden ja suojan.

Tämän tietosuojalausunnon tarkoituksena on varmistaa käyttäjien turvallisuus- ja tietosuojaolosuhteet, ja sitä pyydetään ja kerätään vain palvelun tarjoamiseksi tarvittavat tiedot sivuston nimenomaisten ohjeiden mukaisesti. Käyttäjällä on täydellinen vapaus käyttää, oikaista tai poistaa tietojaan.

2.1. Hoidosta vastaavan henkilön tunnistaminen

 • yhtiö: Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda
 • TINA: 509068804
 • Ota yhteyttä tietosuojavastaavaan: [sähköposti suojattu]

2.2. TIEDOTUS JA SUOSITUS

Henkilötietosuojalailla (jäljempänä LPDP) ja yleisellä tietosuoja-asetuksella (Euroopan parlamentin ja 2016. huhtikuuta 679 annetun neuvoston asetus (EU) 27/2016, jäljempänä RGPD) varmistetaan yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittely ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus.

Lain mukaan "henkilötiedoilla" tarkoitetaan mitä tahansa luonteeltaan mitä tahansa tietoa ja riippumatta niiden tuesta, mukaan lukien ääni ja kuva, joka liittyy tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, joten suoja ei kata oikeushenkilöiden tietoja. Hyväksymällä tämän tietosuojakäytännön annat tietoisen, ilmaisen, ilmaisen ja yksiselitteisen suostumuksesi sivuston kautta toimitettuihin henkilötietoihin. www.7mrentacar.com sisältyvät tiedostoon, jonka vastuulla on 7M Rent a car, jonka LPDP- ja RGPD-käsittely noudattaa asianmukaisia ​​teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä.

7M Rent a Car ylläpitää tietokantaa asiakkaidensa rekisteröinnistä. Tämän tietokannan sisältämät tiedot ovat vain heidän rekisteröintihetkellä antamiaan tietoja, ja ne kerätään ja käsitellään automaattisesti kansallisen tietosuojakomission hyväksymien ehtojen mukaisesti. 7M Rent a car, vastaavasta tiedostosta vastaava taho.

Missään olosuhteissa ei vaadita tietoja filosofisista tai poliittisista vakaumuksista, puolue- tai ammattiliittoon kuulumisesta, uskonnollisesta uskosta, yksityiselämästä eikä rodusta tai etnisestä alkuperästä, eikä terveys- ja seksuaalista tietoa, mukaan lukien geneettiset tiedot.

Emme missään olosuhteissa tee mitään seuraavista toimista tämän sivuston kautta meille toimitettavilla henkilötiedoilla:

 • Antaa periksi muille henkilöille tai yhteisöille ilman rekisteröidyn etukäteen antamaa suostumusta;

2.3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tämän sivun kautta käsittelemiämme henkilötietoja käytetään vain seuraaviin tarkoituksiin:

 • i) tilausten käsittely;
 • (ii) viestintä asiakkaiden kanssa ja epäilyjen selventäminen;
 • (iii) tietopyyntöjen käsittely;
 • (iv) valituksen käsittely;
 • v) tilastolliset analyysitoimet;
 • vi) tarkistaa, ylläpitää ja kehittää järjestelmiä ja tilastollisia analyyseja;
 • (vii) suoramarkkinointiviestintä (jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tätä tarkoitusta varten);
 • viii) petosten ehkäisy ja torjunta;
 • (ix) palautepyyntö ostetuista tuotteista tai palveluista;
 • (x) Tyytyväisyystutkimusten tekeminen.

7M Rent a Car takaa kaikkien asiakkaidensa toimittamien tietojen luottamuksellisuuden. Siitä huolimatta 7M Rent a car kerää ja käsittelee tietoja turvallisesti ja estää niiden katoamisen tai manipuloinnin edistyneimmällä tekniikalla, ilmoitamme, että avoin verkkokeräys mahdollistaa henkilötietojen liikkumisen ilman turvallisuutta. , sillä on vaara, että luvattomat kolmannet osapuolet näkevät ja käyttävät sitä. The 7M Rent a Car verkkosivustolla on Yhteydenottolomake ja järjestys, jossa käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja siten hyödyntää kokonaisuutta paremmin 7M Rent a Car tarjous. Jos käyttäjät antavat henkilötietojaan 7M Rent a Car sen kautta Yhteydenottolomake, niitä ei käytetä mihinkään muuhun kuin käyttäjän pyytämään tarkoitukseen.

Toisaalta käyttäjä suostuu siihen, että hänellä on pääsy tietoihin sopimuksen kanssa tehdystä palvelusta 7M Rent a Car voidakseen tarjota lisäpalveluita urakoitsijalle.

Ellei toisin mainita, henkilötietoja kerättäessä käyttäjä voi vapaaehtoisesti asettaa henkilötiedot saataville ilman vastauksen puuttumista, mikä merkitsisi vastaavien palvelujen laadun tai määrän heikkenemistä (ellei toisin mainita). ilmoitti jotain muuta). Pakolliseksi katsottuihin tietoihin vastaamatta jättäminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että et voi käyttää palvelua, jota varten tietoja pyydettiin.

Jos et hyväksy yllä olevia ehtoja, 7M Rent a Car ei voi tehdä sopimusta kanssasi verkkosivustonsa kautta.

2.4. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO

Voidakseen noudattaa tämän verkkosivuston tarkoitusta, 7M Rent a Car luovuttaa henkilötietosi muille tahoille, jotka käsittelevät niitä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Maksujen hallinta ja käsittely;
 • Tilausta Käsitellään;
 • Sopimuspalveluiden tarjoaminen.

Entiteetit, joille 7M Rent a Car antaa henkilötietosi käsittelyä varten yllä olevien ehtojen mukaisesti, sillä on seuraava luonne:

 • Vakuutusyksiköt;
 • Kolmannet osapuolet, jotka liittyvät sopimuspalvelujen tarjoamiseen;
 • Maksujen hallinta;
 • Tilausten käsittely- ja toimitusyksiköt.

2.5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Tiedot kerännyt 7M Rent a Car voidaan siirtää ja varastoida Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolelle. Lähettämällä henkilötietosi hyväksyt tämän siirron, tallennuksen tai käsittelyn.

Kaikki tiedot, jotka annat 7M Rent a Car on tallennettu turvallisesti palvelimillemme ja/tai palveluntarjoajamme palvelimille, jotka voivat sijaita Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolella. Teemme kaikki kohtuudella tarpeelliset toimenpiteet varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

2.6. TURVALLISUUSTOIMENPITEET

7M Rent a Car vakuuttaa, että se on toteuttanut ja toteuttaa jatkossakin tekniset ja organisatoriset turvatoimenpiteet, jotka ovat tarpeen sille toimitettujen henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi estääkseen niiden muuttamisen, katoamisen, käsittelyn ja/tai luvattoman pääsyn, ottaen huomioon henkilötietojen tämänhetkisen tilan. teknologiaa, tallennettujen tietojen luonnetta ja riskejä, joille ne ovat alttiina.

7M Rent a Car takaa kaikkien asiakkaidensa joko rekisteröitymisen yhteydessä tai tuotteiden tai palveluiden osto-/tilausprosessin antamien tietojen luottamuksellisuuden. Tietojen kerääminen ja käsittely suoritetaan turvallisesti ja estää niiden katoamisen tai manipuloinnin. Kaikki tiedot lisätään suojattuun palvelimeen (128-bittinen SSL), joka salaa/salaa ne (muuntaa ne koodiksi). Voit varmistaa, että selaimesi on suojattu, jos lukkosymboli tulee näkyviin tai jos osoite alkaa https:llä eikä http:llä.

Henkilötietoja käsitellään lakisääteisellä suojaustasolla niiden turvallisuuden varmistamiseksi ja niiden muuttumisen, katoamisen, käsittelyn tai luvattoman käytön estämiseksi, ottaen huomioon tekniikan tila, käyttäjän ollessa tietoinen ja hyväksymällä, että Internet-tietoturvatoimenpiteet ovat ei kyllästämätön.

7M Rent a Car, kun hän pääsee käsiksi henkilötietoihin, sitoutuu:

 • Säilytä niitä oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisilla teknisillä ja organisatorisilla turvatoimilla niiden turvallisuuden varmistamiseksi, mikä estää luvattoman muuttamisen, menettämisen, käsittelyn tai pääsyn tekniikan tason milloin tahansa, tietojen luonteen ja mahdollisten riskien mukaisesti. heille altistuvat;
 • Käyttää tietoja yksinomaan aiemmin määriteltyihin tarkoituksiin;
 • Varmista, että tietoja käsittelevät vain työntekijät, joiden puuttuminen vaaditaan palvelun tarjoamiseen ja joita sitoo salassapitovelvollisuus. Jos tietoja voidaan paljastaa kolmansille osapuolille, heitä olisi vaadittava säilyttämään asianmukainen luottamuksellisuus tämän asiakirjan määräysten mukaisesti.

2.7. KAUPALLINEN JA TARJOAVA VIESTINTÄ
Yksi tarkoituksista, joita varten käsittelemme käyttäjien toimittamia henkilötietoja, on lähettää sähköistä viestintää kaupallista ja markkinointiviestintää koskevien tietojen kanssa.

Aina kun teemme tällaista viestintää, se on suunnattu yksinomaan käyttäjille, jotka ovat nimenomaisesti ja aiemmin valtuuttaneet heidät.

7. tammikuuta annetun lain nro 2004 / 7 säännösten mukaisesti, jos haluat lopettaa kaupallisten tai myynninedistämisviestien vastaanottamisen7M Rent a Car, voit pyytää palvelulta vastustusta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: [sähköposti suojattu]

2.8. OIKEUKSIEN HARJOITTELU
LDPD: n ja RGPD: n määräysten mukaisesti käyttäjä voi milloin tahansa käyttää oikeuttaan saada tietoja, oikaista, poistaa, rajoittaa, vastustaa ja siirtää tietoja pyynnöstä millä tahansa seuraavista tavoista:

Jos haluat lakata olemasta osa 7M Rent a Car tietokanta milloin tahansa, voit käyttää tätä oikeutta näiden yhteystietojen kautta.


Evästeet Policy

Tämä evästekäytäntö on osa tietosuojakäytäntöä www.7mrentacar.com (jäljempänä "7M" tai "7M Rent a Car", "Sivusto" tai "Verkkosivusto"). Sivustolle pääsyn ja sivustolla liikkumisen tai sen palvelujen käytön hyväksyt tietosuojakäytännön ehdot.

Helpottaaksemme ja tarjotaksemme paremman selauskokemuksen verkkosivuston www.7mrentacar.com (jäljempänä "7M" tai "7M Rent a Car”, ”Sivusto” tai ”Verkkosivusto”), raportit, jotka käyttävät evästeitä tai muita vastaavia toiminnallisia tiedostoja (jäljempänä ”evästeet”).

Internet-viestintästandardien tavasta johtuen pääsy verkkosivustoille saattaa sisältää evästeiden käyttöä. Joka tapauksessa ilmoitamme, että 7M Rent a Car vastaa evästeistä ja evästeistä saatujen tietojen käsittelystä omista ja muista, päättää kerättyjen tietojen käsittelyn tarkoituksesta, sisällöstä ja käytöstä.

1. Mikä on eväste?
Evästeet ovat tiedostoja, jotka sisältävät pieniä määriä tietoja, jotka ladataan käyttäjän laitteeseen, kun vierailet verkkosivulla. Päätavoitteena on tunnistaa käyttäjä aina kun hän käyttää sivustoa, mikä mahdollistaa myös sivuston laadun parantamisen ja paremman käytön. Lyhyesti: yksinkertaista navigointiasi www.7mrentacar.com.

Evästeet ovat välttämättömiä Internetin toiminnalle; ne eivät vahingoita laitteen laitteistoa / käyttäjää ja auttavat tunnistamaan ja ratkaisemaan virheet sivuston toiminnassa, jos selaimesi kokoonpano on sallittu.

2. Evästeiden käyttö 7M Rent a Car.
Käyttäessään sivustoa käyttäjä hyväksyy nimenomaisesti tämän tyyppisten evästeiden käytön laitteissaan. Jos poistat evästeet käytöstä, selaustasi ei välttämättä ole optimoitu ja jotkin sivustossa käytettävissä olevat ominaisuudet eivät välttämättä toimi oikein.

Erityisesti 7M Rent a Car käyttää evästeitä alla mainittuihin tarkoituksiin. Jos tulevaisuudessa 7M Rent a Car käyttää muita tarjotakseen enemmän ja parempia palveluja, käyttäjälle ilmoitetaan siitä.

3. Käytetyt evästeet
- Evästeasetukset
Nämä evästeet sallivat verkkosivustojen muistaa tietoja, jotka muuttavat verkkosivuston käyttäytymistä ja ulkonäköä. Nämä evästeet voivat myös auttaa muuttamaan verkkosivujen tekstikokoa, kirjasinta ja muita mukautettavia osia. Etu-evästeeseen tallennettujen tietojen menetys voi tehdä siitä vähemmän toimivan verkkosivustokokemuksen, mutta sen ei pitäisi estää sen toimintaa.

- Turvaevästeet
Suojausevästeitä käytetään käyttäjien todentamiseen ja kirjautumistietojen vilpillisen käytön estämiseen ja luvattomien tietojen suojaamiseen. Esimerkiksi sen avulla voit estää monenlaisia ​​hyökkäyksiä, kuten yrityksiä varastaa verkkosivuja täyttävien lomakkeiden sisältö.

- Evästeprosessi
Evästeiden prosessi auttaa verkkosivustoa toimimaan ja toimittamaan palveluja, joita verkkosivuston kävijä odottaa, kuten verkkosivujen selaaminen tai pääsy verkkosivuston suojatuille alueille. Ilman näitä evästeitä verkkosivusto ei voi toimia kunnolla.

- Evästeistunnon tila
Sivustot keräävät usein tietoja siitä, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa tietyn verkkosivun kanssa. Tämä voi sisältää sivut, joilla käyttäjät käyvät useimmin, ja saavatko käyttäjät virheilmoituksia tietyiltä sivuilta. Niin sanotut 'istunnon tilan evästeet auttavat parantamaan yritysten palveluja parantaakseen käyttäjien selaamiskokemusta. Näiden evästeiden estäminen tai poistaminen ei tee verkkosivustoa käyttökelvottomaksi.

- Evästeiden analyysi
Nämä evästeet auttavat verkkosivustojen ja sovellusten omistajia ymmärtämään kävijöiden osallistumisen verkkosivustoihisi. Voit käyttää evästeitä keräämään tietoja ja raportoimaan verkkosivustojen käyttöä koskevia tilastoja tunnistamatta henkilökohtaisia ​​kävijöitä.

- Mainoseväste
Nämä evästeet (esim. Alustat, kuten Google tai Facebook) auttavat verkkosivuston omistajaa ja / tai sovelluksia kaappaamaan "Johtaa" uusien asiakkaiden / verkkosivustojen käyttäjien houkuttelemiseen. Kerätyt tiedot ovat nimettömiä eivätkä tunnista käyttäjää. Niitä käytetään rajoittamaan mainoksen näyttökertojen määrää ja auttamaan mittaamaan mainoskampanjan tehokkuutta.

- Evästeet ja laajennukset sosiaalisessa mediassa (sosiaaliset painikkeet)
Nämä sosiaaliset evästeet on suunniteltu antamaan käyttäjille mahdollisuus jakaa sivuja ja sisältöä kolmansien osapuolten sosiaalisten verkostojen kautta. Ne mahdollistavat myös kohdistamisen mainonnan tarjoamiseen sosiaalisissa verkostoissa.

Teemme yhteistyötä Microsoft Clarityn ja Microsoft Advertisingin kanssa, jotta voimme vangita, miten käytät verkkosivustoamme ja olet vuorovaikutuksessa sen kanssa käyttäytymismittareiden, lämpökarttojen ja istunnon toiston avulla parantaaksemme ja markkinoidaksemme tuotteitamme/palveluitamme. Verkkosivuston käyttötiedot kerätään käyttämällä ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä ja muita seurantatekniikoita tuotteiden/palvelujen ja verkkotoiminnan suosion määrittämiseksi. Lisäksi käytämme näitä tietoja sivuston optimointiin, petos-/turvallisuustarkoituksiin ja mainontaan. Lisätietoja siitä, miten Microsoft kerää ja käyttää tietojasi, on osoitteessa Microsoftin tietosuojalausunto.

Sivustollamme käytetään myös laajennuksia tai sosiaalisia painikkeita.

Sosiaaliset laajennukset mahdollistavat eri sosiaalisten alustojen sivujen ja sivuston sisällön jakamisen www.7mrentacar.com. Anna käyttäjän esimerkiksi tykätä (“tykkää”) ja jakaa tietoja sivustostamme ystävillesi sosiaalisissa verkostoissa.

Tätä varten laajennukset käyttävät evästeitä seuratakseen käyttäjien selaustottumuksia, jotka käyttävät näitä alustoja, ja tarkistamaan, ovatko he yhteydessä sosiaaliseen verkostoon selaamisen aikana. Näiden evästeiden avulla voit myös kohdistaa mainostarjouksia näille alustoille.

Lisätietoja henkilötietojen käytöstä suhteessa sosiaalisiin verkostoihin löytyy kyseisten kolmansien osapuolten sosiaalisten verkostojen tietosuojakäytännöistä.

Kaikkia evästeitä ylläpidetään vain ehdottomasti tarpeelliseen aikaan niiden käyttöön.

- Muut evästeet
Jos jätät kommenttisi sivustossasi, voit halutessasi tallentaa nimesi, sähköpostiosoitteesi ja verkkosivustosi evästeissä. Nämä ovat avuksesi, jotta sinun ei tarvitse täyttää tietojasi uudelleen, kun jätät toisen kommentin. Nämä evästeet kestävät yhden vuoden.

Jos sinulla on tili ja kirjaudut sisään tähän sivustoon, asetamme tilapäisen evästeen määrittääksesi, selaimesi hyväksyy evästeet. Tämä eväste ei sisällä henkilökohtaisia ​​tietoja, ja se hylätään, kun suljet selaimen.

Kun kirjaudut sisään, määrittelemme myös useita evästeitä kirjautumistietojesi ja näytön valintojen tallentamiseksi. Kirjautuminen evästeissä kestää kaksi päivää, ja näytön asetusten evästeet kestävät vuoden. Jos valitset ”Muista minut”, kirjautumistasi jatkuu kaksi viikkoa. Jos kirjaudut ulos tilistäsi, kirjautumistiedostot poistetaan.

Jos muokkaat tai julkaiset artikkelia, selaimeesi tallennetaan uusi eväste. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoja ja yksinkertaisesti ilmoittaa juuri muokkaamasi artikkelin ID:n. Se päättyy 1-päivän jälkeen.

4. Käyttäjäasetukset evästeiden välttämiseksi
Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tarjoamme tietoja, joiden avulla käyttäjä voi määrittää selaimesi hallitsemaan ja ylläpitämään yksityisyyttäsi ja tietoturvaa evästeiden suhteen. Siksi tarjoamme tietoja ja linkkejä tärkeimpien selainten virallisille tukisivustoille, jotta käyttäjä voi päättää hyväksyykö evästeiden käytön.

Evästeasetuksia voidaan muuttaa selaimesi asetuksissa seuraamalla linkeissä annettuja ohjeita:
kromi
Firefox
Internet Explorer
safari

Lisätietoa evästeistä, mukaan lukien asennetut evästeet, sekä siitä, miten niitä voidaan hallita ja hävittää, on käyttäjällä osoitteessa www.allaboutcookies.org. Jos käyttäjä ei halua, että Google Analytics havaitsee vierailusi verkkosivustoille, sinun on käytettävä sitä http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön, jos jatkat tämän sivun selaamista siirtymättä ensin sen käytöstä poistamiseen.

Viimeisin päivitys: Joulukuu 19, 2018

Turvallisuus aina

Koska turvallisuutesi on meille tärkeää, meillä on markkinoiden parhaat paketit.

24h-palvelu joka päivä

Luota meihin milloin tahansa, jotta et menetä mitään.

Parhaat hinnat

Kuka sanoo, että laadun on oltava kallista? Parhaat hinnat ajatella sinua.

On kysymys? Kysy vapaasti...