Sekretess & Cookies Policy

Integritetspolicy

Företaget Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda (nedan kallad "7mrentacar" eller "7M") www.7mrentacar.com värdesätter integriteten för sina medlemmar och förbinder sig i denna mening att respektera den, säkerställa konfidentialitet och skydd för data som registrerats av användare.

Denna sekretesspolicy är avsedd att säkerställa användarnas säkerhets- och sekretessvillkor, endast begärda och samlade in de uppgifter som krävs för att tillhandahålla tjänsten, enligt de uttryckliga indikationerna på webbplatsen. Användaren har fullständig frihet att komma åt, korrigera eller radera sina uppgifter.

2.1. IDENTIFIERING AV ANSVARIGT FÖR BEHANDLING

 • Företag: Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda
 • TENN: 509068804
 • Kontakta dataskyddsombud: [e-postskyddad]

2.2. INFORMATION OCH SAMTYCKE

Personuppgiftslagen (hädanefter ”LPDP”) och den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och EU: s förordning (EU) 2016/679 och 27 rådet i april 2016 och framåt ”RGPD”) säkerställer skyddet för individer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter.

Under juridiska termer betyder "personuppgifter" all information av vilken art som helst och oavsett dess stöd, inklusive ljud och bild, relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person, så skyddet täcker inte uppgifter om juridiska personer. Genom att acceptera denna integritetspolicy ger du ditt informerade, uttryckliga, fria och entydiga samtycke till de personuppgifter som tillhandahålls via webbplatsen. www.7mrentacar.com ingår i en fil under ansvar av 7M Rent a car, vars behandling enligt LPDP och RGPD överensstämmer med lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

7M Rent a Car upprätthåller en databas med registrering av sina kunder. Uppgifterna i denna databas är endast de uppgifter som tillhandahålls av dem vid registreringstillfället och samlas in och behandlas automatiskt, enligt de villkor som godkänts av National Data Protection Commission, av 7M Rent a car, den enhet som är ansvarig för motsvarande fil.

Under inga omständigheter kommer information om filosofisk eller politisk övertygelse, parti- eller fackföreningsanslutning, religiös tro, privatliv och ras eller etniskt ursprung samt uppgifter om hälsa och sexliv, inklusive genetiska data, att begäras.

Under inga omständigheter kommer vi att utföra någon av följande aktiviteter med personuppgifter som tillhandahålls oss via denna webbplats:

 • Ge efter för andra personer eller enheter utan den registrerades förhandsgodkännande;

2.3. SYFTE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som vi hanterar via denna sida kommer endast att användas för följande ändamål:

 • (i) orderhantering;
 • (ii) Kommunikation med kunder och förtydligande av tvivel.
 • (iii) Behandling av begäranden om information;
 • (iv) Klagomålshantering;
 • (v) Statistiska analysaktiviteter.
 • (vi) Verifiera, underhålla och utveckla system och statistiska analyser;
 • (vii) Direktmarknadsföringskommunikation (om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål);
 • (viii) Förebyggande och bekämpning av bedrägerier;
 • (ix) Begäran om feedback om köpta produkter eller tjänster;
 • (x) Genomföra undersökningar om tillfredsställelse.

7M Rent a Car garanterar konfidentialitet för alla uppgifter som tillhandahålls av sina kunder. Fastän 7M Rent a car samlar in och behandlar data på ett säkert sätt och förhindrar att de går förlorade eller manipuleras med de mest avancerade teknikerna, informerar vi dig om att öppen nätverksinsamling tillåter cirkulation av personuppgifter utan säkerhet. , med risk för att bli sedd och använd av obehöriga tredje parter. De 7M Rent a Car webbplats har en Kontaktformulär och ordning, där användarna kan ställa frågor och på så sätt dra bättre nytta av helheten 7M Rent a Car erbjudande. Om användare lämnar personuppgifter till 7M Rent a Car genom det Kontaktformulärkommer de inte att användas för något annat ändamål än vad användaren begär.

Däremot samtycker användaren till att få tillgång till information om den tjänst som avtalats med 7M Rent a Car för att kunna erbjuda tilläggstjänster till entreprenören.

Vid tidpunkten för insamling av personuppgifter, om inte annat anges, kan användaren frivilligt göra personuppgifter tillgängliga utan bristande svar som innebär en minskning av kvaliteten eller kvantiteten på motsvarande tjänster (om inte annat anges). angav något annat). Om du inte svarar på uppgifterna, vilket anses vara obligatoriskt, innebär det att du inte kommer att kunna få åtkomst till den tjänst för vilken informationen begärdes.

Om du inte godkänner ovanstående villkor, 7M Rent a Car kommer inte att kunna ingå avtal med dig via sin webbplats.

2.4. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

För att kunna följa syftet med denna webbplats, 7M Rent a Car kommer att tilldela dina personuppgifter till andra enheter, som kommer att behandla dem för följande ändamål:

 • Aktiviteter för betalningshantering och bearbetning;
 • Orderhantering;
 • Tillhandahållande av avtalade tjänster.

Enheter till vem 7M Rent a Car kommer att tillhandahålla dina personuppgifter för behandling enligt ovanstående villkor kommer att ha följande karaktär:

 • Försäkringsenheter;
 • Tredjeparter relaterade till tillhandahållande av avtalade tjänster;
 • Betalningshantering;
 • Orderhantering och leveransenheter.

2.5. FÖRVARING AV PERSONUPPGIFTER
Data insamlade av 7M Rent a Car kan överföras och lagras på en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Genom att lämna in dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring eller behandling.

All information du lämnar till 7M Rent a Car lagras säkert på våra servrar och/eller vår tjänsteleverantörs servrar, som kan vara belägna i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”). Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

2.6. SÄKERHETSÅTGÄRDER

7M Rent a Car förklarar att det har implementerat och kommer att fortsätta att implementera de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa säkerheten för de personuppgifter som lämnas till den för att förhindra ändring, förlust, bearbetning och/eller obehörig åtkomst, med hänsyn tagen till det aktuella läget i teknik, arten av lagrad data och de risker som de utsätts för.

7M Rent a Car garanterar konfidentialitet för alla uppgifter som tillhandahålls av sina kunder antingen vid registrering eller i processen för att köpa/beställa produkter eller tjänster. Insamling och bearbetning av data utförs på ett säkert sätt och förhindrar att de går förlorade eller manipuleras. All data kommer att infogas i en säker server (128 bitars SSL) som krypterar/krypterar den (förvandlar den till kod). Du kommer att kunna verifiera att din webbläsare är säker om låssymbolen visas eller om adressen börjar med https istället för http.

Personuppgifter behandlas med den skyddsnivå som krävs enligt lag för att säkerställa deras säkerhet och för att förhindra deras ändring, förlust, bearbetning eller obehörig åtkomst, med hänsyn till teknikens tillstånd, vara användaren medveten och acceptera att åtgärderna för Internetsäkerhet är inte ogenomtränglig.

7M Rent a Car, vid åtkomst till personuppgifter, åtar sig att:

 • Lagra dem genom lagligt verkställbara säkerhetsåtgärder av teknisk och organisatorisk karaktär för att säkerställa deras säkerhet och därigenom förhindra obehörig ändring, förlust, behandling eller åtkomst, i enlighet med den senaste tekniken vid varje given tidpunkt, informationens data och möjliga risker som de utsätts för;
 • Använd data uteslutande för tidigare definierade ändamål;
 • Se till att uppgifterna endast behandlas av arbetstagare vars ingripande krävs för att tillhandahålla tjänsten och är bundna av sekretess och sekretess. I händelse av att information kan lämnas ut till tredje part bör de krävas att de behåller lämplig sekretess i enlighet med bestämmelserna i detta dokument.

2.7. KOMMERSIELLT OCH FRÄMJANDE KOMMUNIKATION
Ett av syftena för vilket vi behandlar personuppgifter som tillhandahålls av användare är att skicka elektronisk kommunikation med information om kommersiell och reklamkommunikation.

När vi gör sådan kommunikation kommer den att riktas uteslutande till användare som uttryckligen och tidigare har auktoriserat dem.

I enlighet med bestämmelserna i lagdekret nr 7 / 2004 av den 7 januari, om du vill sluta ta emot kommersiella eller reklammeddelanden från7M Rent a Car, kan du begära motstånd från tjänsten genom att skicka ett e-postmeddelande till: [e-postskyddad]

2.8. ÖVNING AV RÄTTIGHETER
I enlighet med bestämmelserna i LDPD och RGPD kan användaren när som helst utöva sina rättigheter till åtkomst, korrigering, radering, begränsning, motstånd och portabilitet på begäran på något av följande sätt:

Skulle du vilja sluta vara en del av 7M Rent a Car databas när som helst, kan du utöva denna rätt genom dessa kontakter.


Cookies Policy

Denna cookiepolicy är en del av sekretesspolicyn www.7mrentacar.com (hädanefter "7M" eller "7M Rent a Car”, ”Webbplats” eller ”Webbplats”). Tillgång och navigering på webbplatsen, eller användningen av dess tjänster, godkänner du villkoren i integritetspolicyn.

För att underlätta och ge en bättre surfupplevelse genom webbplatsen, www.7mrentacar.com (nedan, "7M" eller "7M Rent a Car", "Webbplats" eller "Webbplats"), rapporter som använder cookies eller andra liknande funktionsfiler (nedan kallade "cookies").

På grund av hur Internet-kommunikationsstandarder fungerar, kan åtkomst till webbplatser innebära användning av cookies. I alla fall informerar vi om att 7M Rent a Car är ansvarig för cookies och bearbetning av data som erhålls från cookies egna och andra, beslutar om syfte, innehåll och användning av behandlingen av insamlad information.

1. Vad är en cookie?
Cookies är filer som innehåller små mängder information som laddas ner till användarens enhet när du besöker en webbsida. Huvudmålet är att känna igen användaren när han besöker webbplatsen, vilket också möjliggör förbättrad kvalitet och bättre användning av webbplatsen. Kortfattat: för att förenkla din navigering www.7mrentacar.com.

Cookies är väsentliga för att Internet ska fungera. de skadar inte utrustningen / användaren av enheten och, om den är aktiverad i din webbläsarkonfiguration, hjälper de till att identifiera och lösa fel i webbplatsens funktion.

2. Användning av cookies av 7M Rent a Car.
Genom att komma åt webbplatsen accepterar användaren uttryckligen användningen av denna typ av kakor på sina enheter. Om du inaktiverar cookies kanske din surfning på webbplatsen inte är optimerad och att vissa av funktionerna på webbplatsen kanske inte fungerar som de ska.

Specifikt 7M Rent a Car använder cookies för de ändamål som anges nedan. Om i framtiden 7M Rent a Car använda andra för att tillhandahålla fler och bättre tjänster, kommer användaren att informeras om det.

3. Använda kakor
- Cookieinställningar
Dessa cookies tillåter webbplatser att komma ihåg information som ändrar webbplatsens beteende och utseende. Dessa cookies kan också hjälpa till att ändra textstorlek, teckensnitt och andra anpassningsbara delar av webbsidor. Förlusten av information som lagras i en preferenskaka kan göra den mindre funktionell webbplatsupplevelse, men bör inte hindra dess funktion.

- Säkerhetskakor
Säkerhetscookies används för att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter och skydda obehörig information. Till exempel låter det dig blockera många typer av attacker, till exempel försök att stjäla innehållet i formulär som fyller i webbsidor.

- Cookies Process
Processen med kakor hjälper webbplatsen att fungera och leverera tjänster som besökaren förväntar sig, som att surfa på webbsidor eller att komma åt säkra områden på webbplatsen. Utan dessa cookies kan webbplatsen inte fungera korrekt.

- Tillståndstillstånd för kakor
Webbplatser samlar ofta in information om hur användare interagerar med en viss webbsida. Detta kan inkludera de sidor som användare besöker oftast och om användare får felmeddelanden från vissa sidor. De så kallade sessionstillståndskakorna hjälper till att förbättra företagens tjänster för att förbättra webbupplevelsen för våra användare. Blockering eller radering av dessa cookies gör inte webbplatsen oanvändbar.

- Cookie-analys
Dessa kakor hjälper ägare av webbplatser och applikationer att förstå hur dina besökare deltar i dina webbsidor. Du kan använda en uppsättning cookies för att samla in information och rapportera statistik om användningen av webbplatserna utan att personligen identifiera enskilda besökare.

- Annonscookie
Dessa cookies (t.ex. plattformar som Google eller Facebook) hjälper webbplatsägaren och / eller applikationerna att fånga "Leads" för att locka nya kunder / webbplatsanvändare. Den insamlade informationen är anonym och kan inte identifiera användaren. De används för att begränsa antalet gånger en annons visas och hjälpa till att mäta effektiviteten i en reklamkampanj.

- Cookies och plug-ins sociala nätverk (sociala knappar)
Dessa sociala cookies är utformade för att tillåta användare att dela sidor och innehåll via sociala nätverk från tredje part. De gör det också möjligt att rikta annonsering på sociala nätverk.

Vår webbplats använder också plugin-program eller sociala knappar.

Sociala plug-ins gör det möjligt att underlätta delning av sidor och webbplatsinnehåll www.7mrentacar.com de olika sociala plattformarna. Låt till exempel användaren gilla ("gilla") och dela information om vår webbplats med dina vänner på sociala nätverk.

För detta använder plug-ins cookies för att spåra användarnas surfvanor är användare av dessa plattformar eller inte, och för att kontrollera om de är anslutna till det sociala nätverket medan de surfar. Med dessa kakor kan du också rikta in annonseringserbjudanden på dessa plattformar.

För mer information om användningen av personuppgifter i förhållande till sociala nätverk, kan du hitta sekretesspolicyn för sociala nätverk i fråga.

Alla kakor underhålls endast efter den absolut nödvändiga tiden för att använda dem.

- Andra kakor
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, e-postadress och webbplats i cookies. Dessa är för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen när du lämnar en ny kommentar. Dessa cookies håller i ett år.

Om du har ett konto, och du loggar in på den här sidan, vill vi lägga in en tillfällig cookie för att bestämma om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och kasseras när du stänger webbläsaren.

När du loggar in, kommer vi också att skapa flera cookies för att spara din inloggningsinformation och dina skärmdisplayval. Logga in kakor varar i två dagar, och skärmalternativen cookies håller i ett år. Om du väljer "Kom ihåg mig" kommer din inloggning att fortsätta i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto, kommer inloggningskakorna att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel, kommer en ytterligare cookie att sparas i din webbläsare. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och anger bara post-id för den artikel som du just redigerat. Den löper ut efter 1-dagen.

4. Användarkonfiguration för att undvika cookies
I enlighet med gällande lagstiftning tillhandahåller vi information som gör det möjligt för användaren att konfigurera din webbläsare för att hantera och upprätthålla din integritet och säkerhet med avseende på kakor. Därför tillhandahåller vi information och länkar till officiella supportsajter i stora webbläsare så att användaren kan bestämma om han vill acceptera användningen av kakor.

Cookieinställningarna kan ändras i dina webbläsarinställningar genom att följa instruktionerna på länkarna:
krom
firefox
Internet Explorer
Safari

För mer information om kakor, inklusive kakor för att veta att de har installerats och hur de kan hanteras och bortskaffas, kan användaren komma åt www.allaboutcookies.org. Om användaren inte vill att dina besök på webbplatser upptäcks av Google Analytics måste du komma åt http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Det är underförstått att användaren accepterar användningen av kakor om du fortsätter att surfa på den här sidan utan att först fortsätta att avaktivera den.

Senaste uppdatering: December 19, 2018

Säkerhet alltid

Eftersom din säkerhet är viktig för oss har vi marknadens bästa paket.

24-timmars service varje dag

Så att du inte missar någonting, lita på oss när som helst varje dag.

De bästa priserna

Vem säger att kvalitet måste vara dyrt? De bästa priserna att tänka på dig.

Har en fråga? Var inte rädd för att fråga...