Splošni pogoji najema

Najem

Splošni pogoji najema

Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda. (7M Rent-a-Car), najema kupca, ki je podpisal vozilo, opisano v pogojih tega dokumenta, v skladu s katerim se stranka strinja in strinja.

1) Kupec je vozilo prejel v brezhibnem stanju.

2) Navedeno vozilo bo vozila samo stranka in se ne bo uporabljalo:
A. za prevoz blaga, ki krši carinske predpise ali kakor koli nezakonito;
B. za prevoz blaga ali potnikov v zameno za kakršno koli nadomestilo ali nadomestilo, implicitno ali izrecno;
C. za vleko ali potiskanje katerega koli vozila ali prikolice in za športne dogodke;
E. Kdorkoli pod vplivom alkohola ali mamil.

3) Najnižja starost voznika je 21 let. Vozniško dovoljenje velja na Portugalskem z najmanj 1 letom izkušenj.

4) Vozilo je dobavljeno z nalepko za identifikacijo podjetja (7m), odtisnjeno na zadnjem steklu, signalnim trikotnikom in zapečatenim števcem kilometrov, običajnim orodjem, rezervnim kolesom, knjižico in lastniškim listom ali US Green zavarovalno izkaznico in preglednico;
A. V primeru popolne ali delne izgube ali uničenja dokumentacije vozila s strani kupca je stranka morda dolžna najemniku nadomestiti pripadajoče izgube, in sicer stroške, ki izhajajo iz izdaje drugih kopij dokumentacije in upravne stroške s strani podjetja Rental.

5) Cene ne vključujejo: goriva, pranja, glob in v primeru nesreče vleke vozila do originalne najemne postaje: cene ne vključujejo stroškov za odškodnino zaradi trka. NAROČNIK je odgovoren za vzdrževanje vozila in pripadajoče opreme v celotnem obdobju najema ter mora preveriti nivo olja in goriva, vode in zlasti tlak v pnevmatikah. V primeru prekomerne umazanije (notranji ali zunanji) se zaračuna pristojbina za čiščenje v višini 15 €.

6) Cene vključujejo stroške, ki jih kupec plača za vzdrževanje avtomobila in olja, ustrezno utemeljene s potrdili v imenu družbe Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda. Stroški nad 15.00 EUR se povrnejo po predhodnem odobritvi najemniške družbe.

7) Cene vključujejo zavarovanje odgovornosti. Stranka lahko izbere zavarovanje Premium. Ta zavarovanja stranki ne preprečujejo plačila škode, povzročene zaradi prehitre vožnje, vožnje pod vplivom alkohola ali narkotikov ali zaradi malomarnosti, v teh primerih premijsko zavarovanje nima učinka in mora stranka plačati Madeira Moderna – Mediação Imobiliária Unipessoal Lda. vse stroške v zvezi s povzročeno škodo ob izročitvi vozila ter odškodnino, ki ustreza času ustavitve poškodovanega vozila.
Za morebitno poškodbo vozila ali opravljeno pomoč je odgovorna stranka, ki je izbrala opcijo CDW (kavcija). Tudi škodo, povzročeno zaradi hude malomarnosti, bo stranka podprla s CDW ali SCDW, kot so:
– Napačna dobava goriva: znesek odškodnine je 600 €
– Izguba ali poškodba dokumentov ali energetske kartice: Znesek odškodnine je 150 € na dokument
– Izguba ali poškodba električnih kablov: 620€
– Popolna razelektritev električnega vozila – 375€
– Poškodbe motorja ali menjalnika, na primer poškodbe sklopke, ne krije CDW ali SCDW, pri čemer se vrednost razlikuje za vsako vozilo.

8) Najem se zaključi na dan in uro, ki ju določi najemnik. Če želite podaljšati obdobje najema, se mora najemnik obrniti na najbližjo Madeira Moderna – Mediação Imobiliária Unipessoal Lda. (7M Rent-a-car), da posodobite svojo najemno pogodbo 24 ur pred iztekom. V primeru, da tega soglasja ni, se šteje, da se vozilo premakne brez dovoljenja in proti volji lastnika, kar se kaznuje z zakonom in odgovornostjo voznika, z zamudno obrestno mero 100 € plus najemnina. dnevna vrednost in zavarovanje

9) Če kupec krši pogodbo o najemu, lahko Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda., Nemudoma preneha veljati isto in brez predhodnega obvestila ter vozilo povrne v katerem koli prostoru ali na lokaciji, pri čemer je NAROČNIK odgovoren in dolžan odškodniti Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda. zoper vsa dejanja, pritožbe, stroške in posledično ali ponavljajočo se škodo istega izterjave in umika.

10) Ocenjeni stroški najema morajo biti plačani na začetku najema na podlagi stroškov dnevne cene plus 100 km na dan ali neomejene kilometrine. Položiti je treba tudi vračljivo varščino v višini odbitne zavarovalne odgovornosti za kritje morebitne škode.

11) Stranka se nadalje strinja, da bo zaščitila interese najemnika in zavarovalnice za najem v primeru nesreče med obdobjem najema in kot sledi: A. Pridobitev imen in naslovov vpletenih oseb in prič; B. Nepriznavanje odgovornosti ali krivde; C. Ne zapusti omenjenega vozila, ne da bi sprejel ustrezne ukrepe za njegovo zaščito in zaščito; D. takojšnje obveščanje policije;

12) V primeru nesreče, izgube, poškodbe ali kraje je treba dogodek takoj prijaviti pristojnim policijskim organom in Madeira Moderna – Mediação Imobiliária Unipessoal Lda. (7M Rent-a-Car) v naslednjih 24 urah. Najemnik je dolžan izpolniti prijazno izjavo o nezgodi s čim več podatki, sicer se opcije zavarovanja CDW in SCDW štejejo za nične. Najemnik se zavezuje k sodelovanju z Madeira Moderna – Mediação Imobiliária Unipessoal Lda. (7M Rent-a-Car) in njenimi zavarovalnicami v kakršni koli kasnejši preiskavi ali pravnem postopku.

13) Vse izdaje ali spremembe pogojev tega dokumenta bodo neveljavne, razen če so bile dogovorjene v pisni obliki.

14) Najemna pogodba je sklenjena v skladu z zakonodajo države, v kateri je podpisana in jo urejajo. Obe strani se zdaj strinjata, da bo za reševanje sporov, ki izhajajo iz te pogodbe, pristojno sodno sodišče okrožja Funchal, razen če gre za resne nevšečnosti ene od strank, ne da bi to upravičevali interesi druge.

15) Madeira Moderna – Mediação Imobiliária Unipessoal Lda. (7M Rent-a-Car), ne odgovarja za nezgode, ki niso prijavljene policiji. CDW in SCDW ne krijeta poškodb pnevmatik, oken in ključavnic, kot tudi nesreč, ki so posledica prehitre vožnje, ali škode, ki je nastala zaradi učinkov alkohola ali mamil.

16) Najemnik soglaša s hrambo in obdelavo podjetja Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda. (7M Rent-a-Car) njegovih osebnih podatkov, ki jih vsebuje ta najemna pogodba, in tudi pri sporočanju omenjenih podatkov v družbah v skupini, za iste namene zbiranja, vključno s statistično analizo, trženjem storitev Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda. (7M Rent-a-Car) in kreditni nadzor. V primeru kršitve pogodbe s strani najemnika se vaši osebni podatki lahko razkrijejo ali sporočijo tretjim osebam, kolikor je potrebno za povrnitev izgub, ki so povezane s kršitvijo.

17) Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda. (7M Rent-a-Car) najemniku ali potnikom ne odgovarja za izgubo ali škodo na osebni lastnini, ki je bila v vozilu ali je ostala v vozilu, bodisi v času najema bodisi po njem.

18) Najemnik mora vozilo vrniti z enako stopnjo goriva, če je nižja, se zaračuna pristojbina 25 € za vsako 1/4 manjkajoče posode za gorivo.

19) Predčasna dobava vozila ne zahteva povračila vplačanega zneska za najem. Vračila preko spletne strani v zvezi z umikom rezervacije bodo opravljena po naslednjih pravilih: do 7 dni pred rezervacijo vam povrnemo 100% vrednosti (manj provizij); do 3 dni pred rezervacijo vam povrnemo 50% zneska (manj provizij); do 3 dni ali manj vplačanega zneska ne vračamo. Za vse odpovedi rezervacije v fizični trgovini se ne vračajo.

20) Plačila: sprejemamo samo debetne ali kreditne kartice. V rezervacijah ne sprejemajo denarja. Sprejemamo le kreditne ali debetne kartice v varščini, razen kartic American Express.

21) Madeira Moderna podpira prikolice, razen v situacijah, ko je bila stranka malomarna, kot so: izgubljen ključ, okvara baterije, ker ste med parkiranjem pozabili prižgati luči ali radio, pomanjkanje goriva, zastoj na asfaltiranih cestah in druge podobne situacije. V tem primeru mora stranka plačati 100 € za podporo prikolice, tudi če ima stranka plačano premijsko zavarovanje.

22) Ta pogodba ureja pogodbene pogoje v zvezi z opravljeno rezervacijo, le za primere, ki so se zgodili, kadar je Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda. (7M Rent-a-Car) je najemniku pravočasno in pred njegovo izvedbo na papirju ali drugem trajnem nosilcu posredoval obvezne podatke.

23) Za najem motociklov s prostornino motorja nad 600 ccm stane osnovni CDW 1000 € ali 800 €. Za najem motornih koles s prostornino motorja nad 600 ccm morate biti starejši od 25 let in imeti vsaj dve leti veljavno vozniško dovoljenje kategorije A.

25) Čas najema je možno podaljšati. Podjetje je treba kontaktirati 24 ur pred koncem obdobja najema, da preveri razpoložljivost, stranka pa se mora oglasiti v poslovalnici 7M, da dokonča podaljšanje, posodobi pogodbo in jo potrdi.

26) Pri vračilu motocikla ali avtomobila mora biti nivo goriva enak kot ob prevzemu.

27) Zavarovanje ne krije dejanj vandalizma in naravnih nesreč.

28) Stranka s CDW je odgovorna za kakršno koli poškodbo ogledal, izgubo ali poškodbe ključa, predrtja, pregorele gume ali poškodovana platišča.

29) Stranka je odgovorna za kakršne koli kazni, uporabo napačnega goriva, prekrške in malomarnost do vozila ali tretjih oseb, slabo vožnjo ali napačno ravnanje z motornim kolesom.

30) Stranka je odgovorna za situacije, ki nastanejo zaradi vožnje pod vplivom alkohola, mamil ali drugih narkotičnih substanc, kot tudi za škodo, ki izhaja iz te situacije.

31) Vse vrste motociklov kot gorivo uporabljajo bencin 95 ali 98.

33) Kakršno koli nesrečo, škodo, globo ali stroške, ki nastanejo zaradi nepremišljene vožnje, nevarnih manevrov, podvigov ali podvigov z motociklom, bo krila stranka.

34) Stranka je odgovorna za ohranitev motocikla in pripadajoče opreme, ki jo dobavi najemno podjetje, med celotnim obdobjem najema in mora preveriti, in sicer nivoje olja in goriva, vode in tlak v pnevmatikah.

35) Predčasna izročitev motornega kolesa ne bo povzročila vračila plačane cene najema, prav tako ne bodo predmet vračila vse odpovedi rezervacij v fizični trgovini.

Zadnja posodobitev: 9. avgust 2022

Varnost vedno

Ker je naša varnost za nas pomembna, imamo na trgu najboljše pakete.

24-urni servis vsak dan

Da ne boste ničesar pogrešali, računajte na nas kadar koli in vsak dan.

Najboljše cene

Kdo pravi, da mora biti kakovost draga? Najboljše cene za vas.

Imate vprašanje? Vprašajte ...