Rhentu Car 7M

Rhentu Car yn Ynys Madeira

Rhentu car Madeira does gennych chi ddim terfynau Cilomedrau, ewch lle rydych chi eisiau, pan rydych chi eisiau. Nid oes angen cerdyn credyd.

R

Pris / Ansawdd Gorau

Gan feddwl amdanoch chi, rydyn ni'n cynnig y prisiau gorau gyda'r gwasanaeth o'r ansawdd gorau y gallwch chi ei gael.

R

Y Ceir Gorau

Mwynhewch y pleser o yrru gyda'r ceir a'r modelau gorau wrth i chi aros yn Ynys Madeira.

R

Canslo am ddim *

Oherwydd nad oes rhaid i fywyd fod yn gymhleth, mae canslo am ddim a heb gymhlethdodau.
* Gwiriwch ein Telerau ac Amodau.

Mercedes yn y Gwesty

Pam Dewis ni

RHENT 7M CAR MADEIRA

Rhentu Ceir yn Ynys Madeira

Dim terfyn pellter

Gyrrwch heb derfynau, mentrwch i wneud y milltiroedd rydych chi eu heisiau.

Archebu heb gostau

Archebu heb unrhyw gost a heb gymhlethdodau.

Cymorth Teithio

Mae ganddo gymorth taith pan fydd yr annisgwyl yn digwydd.

Sylw Gwrthdrawiad CDW

Mwynhewch rent di-bryder a manteisiwch yn llawn ar yrru.

Rhent ledled Ynys Madeira

Mentrwch allan i ddarganfod yr ynys hyfryd hon ym Madeira, oherwydd mae paradwys yma mewn gwirionedd.

SCDW gyda Masnachfraint Dim

Gall yr annisgwyl ddigwydd, ond nid yw hynny'n broblem, mwynhewch heb gymhlethdodau.

Fiat 500

Pwy ydym ni

RHENT 7M CAR MADEIRA

Dechreuodd 7M Rent-a-Car weithrediadau ym mis Mehefin 2018 ac mae'n gwmni sy'n perthyn i'r Grŵp 7M - Modern Madeira, sydd ar hyn o bryd yn y farchnad eiddo tiriog er 2008.

Mae gennym gydweithredwyr talentog iawn gyda'r blas ar gyfer gwasanaeth personol i gwsmeriaid, mae gennym hefyd fflyd newydd wedi'i diweddaru, gyda chymorth 24 awr bob dydd dros y ffôn ac e-bost.

Mae Funchal yn rhentu siopau ceir

Ein Blog

Darllenwch y Diweddaraf o'n Blog

Darganfyddwch ein newyddion diweddaraf am ein gwasanaeth neu am Ynys Madeira

Y 5 Peth Gorau i'w Gwneud Pan Ymwelwch ag Ynys Madeira yn Haf 2021

Y 5 Peth Gorau i'w Gwneud Pan Ymwelwch ag Ynys Madeira yn Haf 2021

Ymweld ag Ynys Madeira a mwynhau awyr ganmoliaethus o'r amrywiol weithgareddau sydd ar gael yn yr ardal ar yr adeg boethaf y flwyddyn, yw'r rhaglen berffaith ar gyfer eich gwyliau haf nesaf. Gyda phopeth sydd gan natur i'w gynnig, yn ogystal â'r atyniadau amrywiol trwy gydol ...

5 Rheswm I Ymweld â Funchal Yn Madeira Yn 2021

5 Rheswm I Ymweld â Funchal Yn Madeira Yn 2021

Pan ymwelwch â funchal yn Madeira, fe welwch sawl atyniad a fydd yn rhoi arhosiad llwyr i chi. Gyda dros 500 mlynedd o stori atyniadol am ddinas Funchal, mae gan hyn lawer i'w gynnig i'r ymwelwyr. O fwyd lleol gwahaniaethol ac unigryw, i ...

Diogelwch Bob amser

Oherwydd bod eich diogelwch yn bwysig i ni, mae gennym y pecynnau gorau ar y farchnad.

Gwasanaeth 24h Bob Dydd

Er mwyn i chi beidio â cholli unrhyw beth, cyfrifwch ni ar unrhyw adeg unrhyw ddiwrnod.

Y Prisiau Gorau

Pwy sy'n dweud bod yn rhaid i ansawdd fod yn ddrud? Y prisiau gorau i feddwl amdanoch chi.

Cael Cwestiwn? Mae croeso i chi ofyn ...

Sgwrs agored